İletişim Telefonlar

0322 203 00 23 - 0549 542 28 36

 

Çalışma Saatlerimiz

Pts - Cum 08.00 - 18.00

 


İnşaatı tamamlanmış bir yapıda bağımsız bölümlerin mülkiyet tapusunun alınabilmesi için kat mülkiyetine geçilmiş olması gerekiyor.
Peki, kat mülkiyetine nasıl geçilir?

Kat mülkiyeti, bir arsa üzerinde inşa edilmiş binaya alınıyor. Böylece bina içindeki konut ve ticari alanlar da bağımsız bölüm tapusunu alabiliyor. Kat mülkiyetinin kurulmaması halinde söz konusu konut ve işyerinin tapusu arsa tapusu olarak kalıyor.

Dolayısı ile bir inşaat tamamlandıktan sonra kat mülkiyetine geçilmesi gerekiyor. Bu işlem müteahhit tarafından yapılıyor. Ancak kimi zaman müteahhitler kat mülkiyetini almadan daireleri satarak ortadan kaybolabiliyor. Bu durumda kat malikleri kendileri de kat mülkiyetine geçiş işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Peki, kat mülkiyetine nasıl geçilir? Kat mülkiyetine geçmek için gerekli belgeler nelerdir ve ne kadar ödeme yapılır?

1- Kat mülkiyetinde kural nedir?

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğuyor. Ana gayrimenkulün tümünün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamıyor.

2- Kat mülkiyeti nasıl kurulur?

Kat mülkiyetinin kurulması için, ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının gerekli belgeler ile birlikte müracaat yapması gerekiyor.

3- Kat mülkiyeti kurulması için hangi belgeler istenir?

a.) Ana gayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak onaylanan ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilen mimari proje ile yapı kullanma izin belgesi, 

b.) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planı.

4- Bu belgelerle nereye müracaat edilir?

Kat malikleri, kat mülkiyeti için tapu idaresinde müracaat ediyor. Tapu memuru kendisine verilen belgelerin tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasına dair resmi sözleşmeyi düzenliyor. Bu sözleşme aynı zamanda tescil istemi sayılıyor.

5- Tapuda ödenecek harç ne kadar?

Tapu Müdürlüğü tarifesine göre arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için) o yıl için belirlenen harç ücreti ödenir.